Meny

Information

Har du bokat en tid hos oss? Här hittar du informationen som du behöver.

Viktig information

Här hittar du information om dina restriktioner innan operation, betalning och återbud.

Här hittar du även allt du behöver veta om vården på Gävledalakliniken, oavsett om du kommer som privatperson eller via din sjukvårdsförsäkring. 

Etiska regler

Våra etiska regler, som alla SFEP’ s medlemmar följer, är en trygghet för dig som patient. Reglerna speglar vår syn på plastikkirurgi liksom vår uppfattning om relationen plastikkirurg – patient.

Medlem skall alltid värna om patientens bästa och eftersträva bästa möjliga resultat efter de förutsättningar som föreligger. Medlem skall erbjuda behandling under så säkra former som möjligt. Medlem skall fortlöpande utbilda sig för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård med minsta möjliga risk. Medlem skall ge utförlig information om behandlingsalternativ, komplikationer och förväntat resultat. Medlem skall ge full information om kostnaderna för behandling och kostnader vid eventuell komplikation eller korrigering. Medlem skall vid behov informera patienten om “second opinion” hos annan medlem i föreningen. Medlem skall inneha ansvar- och patientförsäkring Medlem skall ha sin klinik utformad i enlighet med föreningens regler.

Läs mer om Sveriges Läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet.

Har du frågor?

Hittade du inte informationen som du letade efter? Kontakta oss så hjälper vi dig.