Meny

Tandgnissel

Har du ömma käkar och lider av huvudvärk?

Vad är tandgnissling?

Att pressa eller gnissla tänder är normalt och kan förvärras av stress. Om du ofta vaknar med huvudvärk och ömma käkar eller om du biter ihop hårt under dagen, ska du tala med din tandläkare.

Vad beror det på?

Tandpressning betyder att du biter ihop hårt, när du sover eller är vaken. Pressar du samman tänderna på dagen beror det nästan alltid på stress.

Tandgnissling betyder att du gnider underkäkens tänder mot tänderna i överkäken. Det sker oftast i sömnen och kan ibland ge ifrån sig ett gnisslande ljud. På fackspråk kallas tandpressning och tandgnissling för bruxism. Att pressa eller gnissla tänder när man sover, kan hänga samman med sömnstörningar, som i sin tur ibland kan bero på stress. I enstaka fall kan tandpressning och tandgnissling på natten orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

Behandling

Tandgnissling/tandpressning och spända käkar är väldigt vanligt och beror ofta på stress, att du kan lida av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar med din tuggmuskel under både dagen och natten.

Det i sin tur kan leda till att du får spänningshuvudvärk, migrän, värk i käken, ansiktet och öronen och att du får förslitningsskador på dina tänder. I vissa fall kan käkmuskeln även bli så förstorad av spänningarna att ansiktsformen påverkas (masseter hypertrofi).

Botulinumtoxin ger ett mycket gott resultat mot spända käkmuskler och tandgnissel. Det kan även hjälpa dig som använder bettskena så att du slipper den helt och hållet.

Genom att behandla tuggmuskeln (massetern) med botulinumtoxin-injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som dessa spänningar kan ge. I de flesta fall kommer du som patient att vara helt symtomfri under hela perioden som effekten sitter i, cirka 4-6 månader. På köpet kan du som patient även få en avsmalnande effekt på käkmuskulaturen vilket skapar ett smalare intryck av en framträdande kantig underkäke. Denna behandling är vanligt förekommande i Asien då man i ett estetiskt syfte önskar att få just intrycket av ett avsmalnat ansikte.

Vanliga frågor och svar

Tandpressning ger ofta mer besvär än tandgnissling. Om du pressar ihop tänderna utsätts käkarna för betydligt hårdare belastning, vilket kan medföra smärta och stelhet i käkarna. Den som bara gnisslar tänder brukar inte få några större problem, förutom att tänderna slits mer än normalt. 

Om du har besvär med smärta i käkar, svårigheter att gapa eller ofta huvudvärk bokas tid för en utvidgad undersökning hos tandläkaren. Din tandläkare känner på käkleder och käkmuskulatur, kontrollerar hur tänderna har kontakt med varandra och hur stort du kan gapa. Eventuella förändringar på tungan och slemhinnorna undersöks också.

Tandpressning på natten kan behandlas med bettskena. Bettskenan hindrar inte gnisslandet, men den skyddar tänderna så att de inte skadas och slits. Skenan fungerar som stötdämpare mellan tänderna och minskar belastningen på käken. Om du pressar ihop käkarna under dagen kan det vara bra att bli mer medveten om när du är stressad och pressar tänderna. Då kan du lättare undvika det. Din tandläkare kan också ge dig individuellt anpassade övningar.

Botox är också en mycket effektiv behandling, men fortfarande en ganska ny metod i Sverige, men den ökar alltmer. Akupunktur kan minska långvariga smärtor i käkmusklerna. Värktabletter och inflammationsdämpande mediciner kan lindra under kortare tid.

Biverkningarna är få till behandlingen, men i enstaka fall kan käkmuskeln kännas något försvagad. Men det är besvär som går över, då behandling med botulinumtoxin inte är permanent.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Är behandlingen rätt för dig?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer massa velit, commodo vitae enim id, bibendum tempor libero. Sed id elit metus. Nulla luctus tellus ac magna interdum interdum.