Meny

åderbråck

Vår specialistläkare inom kärlkirurgi erbjuder bedömning, utredning och behandling för dina besvär.

Synliga blodådror

Inför beslut för en åderbråcksbehandling behövs oftast en ultraljudsundersökning av de ytliga och inre blodådrorna. Undersökningen görs för att lokalisera alla åderbråck som ibland inte kan ses vid en vanlig läkarundersökning. Dessutom utesluts eventuella problem i de inre blodådrorna, som kan vara ett hinder för behandling eller operation av åderbråck.

 

Behandlingar

Om du lider av åderbråck så finns det hjälp att få. Under konsultationen med en av våra specialistläkare får du veta mer om den behandling som passar dig.

 

Radiofrekvensbehandling

Radiofrekvensbehandling (RF) av åderbråck är en ny behandlingsmetod av åderbråck (varicer).

Tidigare har det enda alternativet varit operation av huvudstammarna (vena saphena magna och vena saphena parva) av venerna i benen. Vid den traditionella operationsmetoden lägger man ett eller flera snitt i ben eller ljumske för att komma åt åderbråcket. Sedan har en plasttråd förts in i kärlets ena ända och tagits ut i den andra ändan. Kärlet har sedan dragits ut med hjälp av plasttråden.

Dessa ingrepp har som regel mycket goda resultat, men tyvärr kräver denna metod en smärtlindring med narkos och en sjukskrivning på en till två veckor.

Ett flertal vetenskapliga studier har visat att RF-behandling, laserbehandling och operation av åderbråck har likvärdiga resultat på kort och lång sikt. Det har medfört att RF-behandling nu har blivit en av de vanligaste behandlingsmetoderna av åderbråck i Sverige. Detta eftersom RF-behandlingen görs i lokalbedövning och patienten blir snabbt återställd. På så vis undviks en operation som är mer krävande för dig som patient.

Förutom snabb återhämtning ger metoden även smärtlindring och en kosmetisk förbättring med minimal ärrbildning och svullnad.

Genom ett ultraljud kan din kirurg scanna av och fastställa hur just din situation ser ut och om du är en lämplig kandidat för en RF-behandling.

Borttagande av mindre åderbråck utanför huvudstammarna sker mellan minimala småsnitt (ca 3–8mm). Att knyta av förbindelsegrenar (perforanter) kan kräva aningen större snitt. Denna del av behandlingen kan inte ersättas med den nya RF-tekniken, men borttagande av mindre åderbråck kan utföras i lokalbedövning.

Behandlingsåtgärd

Genom att använda sig av ultraljud placerar din läkare en tillslutningkateter i den sjuka venen. Eftersom katetern är så pass liten och tunn behövs endast ett litet snitt i huden. Katetern utger värme till venväggen genom radiofrekvens (RF). När venens väggar drar till sig denna värmeenergi drar venen ihop sig och krymper. När man sakta drar ut katetern så krymper venen ihop tills den är helt tillsluten och avstängd. Blodet tvingas hitta nya vägar genom friska vener runt omkring.

Ingreppet utförs i öppenvård och eftersom öppningen/såret efter katetern är så pass litet räcker det med ett förband eller kompressionsförband för att främja din läkningsprocess. Ingreppet går, som tidigare nämnt, bör genomförs i lokalbedövning.

Skumbehandling

En del åderbråck, till exempel kärlspindlar och ådernät, är huvudsakligen kosmetiskt störande. För de patienter med mindre åderbråck kan vi erbjuda skumbehandling, som är ett något enklare och skonsammare ingrepp. Denna metod används även på patienter som har genomgått en operation där stora delar av åderbråcken försvunnit, men där spåren efter ådrorna finns kvar på huden. Det mest effektiva och välbeprövade sättet att behandla dessa ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna, s.k. sklerosering.

Läs gärna mer ingående om metoden under Ytliga blodkärl.

Behandling av ytliga blodkärl

Om du har kosmetiska besvär av ytliga hudkärl (kärlspindlar) på kroppen så finns det möjlighet till hjälp. Det går att injicera ett ämne i blodkärlen så att de drar ihop sig och oftast försvinner helt.

Patienten får inledningsvis ha benen sänkta så att kärlen fylls. I de kärl som ska injiceras sticks en nål försiktigt in. Vi använder oss av den tunnaste nål som finns på marknaden, vilket gör att sticket känns minimalt. Vi anlägger omedelbart tryck mot behandlade kärl och benet blir lindat med en elastisk binda. Patienten kan gå bekymmerfritt direkt efter behandlingen.

Ett bra behandlingsresultat

Medlet vi använder, Aethoxysklerol®, framkallar en irritation på kärlens insida. Om kärlväggarna därefter pressas samman kommer dessa att ”klistras ihop” och efter en tid försvinna. Denna process tar mellan 1–3 veckor.

För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. Denna kompression sker med hjälp av den elastiska bindan, vilken du får här på mottagningen. Den elastiska bindan ska sitta på både dag och natt under den första veckan.

De injicerade blodkärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mer framträdande de första veckorna efter behandlingen, innan kärlspindlarna försvinner. Tänk därför på att du inte ser slutresultatet när du lindar av lindan första gången.

Om en sklerosering innebär flera injektionstillfällen brukar dessa utföras med minst en veckas mellanrum. 

Medlet som injiceras inaktiveras av blod och är verkningslöst när det kommer ut i de stora blodkärlen. Allvarliga biverkningar av medlet är därför mycket sällsynta.

Vanliga frågor och svar

Åderbråck (varicer) och kärlspindlar (även kallat ådernät på grund av sitt nätliknande utseende) är åkommor i blodkärlen. De bildas när ett ökat tryck uppstår i vensystemet, till exempel om man står stilla mycket, belastar benen tungt eller om man har ärvt genen (läs gärna mer om orsaker lite längre ner). Sjukdomen är vanligast hos kvinnor men åderbråck drabbar även män.

Vener är blodkärl som leder blod tillbaka till hjärtat. Venerna finns ytligt (i underhudsfettet) och även djupare (i muskulaturen). Mellan dessa vener finns förbindelser, så kallade perforanter. Den ytliga venen på benets insida (vena saphena magna) löper från den inre fotknölen till ljumsken och är vanligtvis involverad vid åderbråck. Ett fåtal av patienterna med åderbråck har bekymmer i den ytliga venen på benets baksida (vena saphena parva).

Orsaken till åderbråck är okänd. Klaffarna på kärlets insida håller inte tätt, vilket medför att blodet inte kan transporteras bort med successiv vidgning av ådrorna. Ett åderbråck syns mest när man står upp och ser ut som en slingrig, blåaktig sträng.

En del kvinnor får åderbråck under sin graviditet. En del av dessa åderbråck kan återgå till det normala efter förlossningen. Ärftlighet, samt stillasittande eller stående arbete under en längre tid är av betydelse. Åderbråck kan också uppstå i samband med blodpropp.

Åderbråckskärl bidrar inte på något väsentligt sätt till benets blodcirkulation. Det finns alltid en stor mängd reservkärl i det ytliga systemet. Upp till 80 % av all återtransportering av blod från benet sker via de djupare, inre venerna. De djupa venerna påverkas inte vid radiofrekvensbehandling eller operation av åderbråck.

Symtomen vid åderbråck utgörs vanligen av svullnad, tyngdkänsla och krampartad smärta. En del åderbråck är huvudsakligen kosmetiskt störande och tyvärr försvinner inget åderbråck av sig själv.

Det är inte farligt att ha åderbråck. Ibland kan man få en ofarlig ytlig blodpropp i de slingriga blodkärlen.
Har man besvär försvinner de oftast helt efter en radiofrekvensbehandling eller en operation.

Skumbehandling är också ett alternativ som är något enklare och lämpar sig för de som inte har så stora åderbråck. Det mest effektiva och välbeprövade sättet att behandla ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna, s.k. sklerosering.

Vanligtvis kan patienter som genomgått en ventillslutning med RF-teknik vara tillbaka på arbetet efter 1–2 dagar. Fysiskt påfrestande aktivitet som träning etc. kan återupptas efter ca två veckor.

Vid injektionsbehandling behöver du inte vara sjukskriven utan kan leva som vanligt, även om du har ett rörligt arbete.

Som med alla operationer och ingrepp finns det risker att tänka över.

Du och din läkare kommer gemensamt diskutera eventuella komplikationer vid ditt konsultationstillfälle. Det är viktigt för oss att du är medveten om eventuella risker och vad de innebär innan du bestämmer dig för att gå vidare i processen.

Allvarliga biverkningar av medlet som vi använder vid behandling av ytliga blodkärl är mycket ovanligt.

Övergående lokala bieffekter, (minuter – timmar) som hårresning, rodnad och klåda kan förekomma. Några dagar efter injektionen kan patienten känna ömhet eller mindre fasta partier på platsen där injektionerna gjorts. Detta är ett tecken på att ”hopklistringsprocessen” har börjat. Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår en brunpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Denna pigmentering försvinner vanligen inom ett år, i takt med att huden byts ut på naturlig väg.

Oftast tycker inte patienten att de känner så mycket smärta varken under eller efter ingrepp som görs med RF-teknik. 

De flesta patienterna blir av med smärta och tunga/trötta ben direkt efter ingreppet med RF-teknik. Fullständig effekt kan förväntas inom 1 – 2 veckor.

Man tillsluter bara vener som inte är lämpliga för bypassoperationer och som är sjuka. Du kommer att ha andra friska kärl runt om som läkarna kan använda om en bypass skulle bli aktuell.

Är behandlingen rätt för dig?

Vill du veta mer om den metod som passar just dig? Hör av dig till oss för en konsultation så berättar vi mer.