Meny

Leverfläckar & födelsemärken

Är du orolig för en hudförändring? Boka rådgivning hos oss.

Borttagning av fläckar

Födelsemärken eller leverfläckar är relativt vanligt. Varje vuxen individ bär i genomsnitt på 67 födelsemärken. De första uppträder under spädbarnsåret och antalet ökar sedan fram till ungefär 30-års åldern. Den latinska beteckningen för vad som i folkmun kallas “födelsemärken” eller “leverfläck” är naevus.

Födelsemärken är ingen medicinsk indikation för operation. Att man upplever det som kosmetiskt störande och vill bli av med dem gäller inte inom den offentliga vården. Åtgärd på uteslutande kosmetisk indikation måste man bekosta själv.

 

Födelsemärken att ta på allvar

Vad man alltid måste ta på största allvar är förändringen av befintliga födelsemärken. De förändringar som kan vara alarmerande är plötslig tillväxt, tillkomsten av oregelbunden pigmentering, att gränsen mot omgivande hud blivit “suddig” och givetvis sårbildning/blödning. Om du upplever sådana tecken, kontakta en läkare. 

 

Behandling

Ingrepp

Förändringen tas vanligtvis tas bort vid samma besök som bedömningen görs. Du som patient kan gå hem direkt efter ingreppet.

Allt sker i lokalbedövning.

mikroskopisk undersökning

Vissa hudförändringar som vi opererar bort sänds alltid för mikroskopisk undersökning. Av detta skäl ska en pigmenterad hudförändring aldrig behandlas med laser, diatermi eller frysning.

Vanliga frågor och svar

Innan man kan ta bort en hudförändring krävs det att man får en bedömning genom en konsultation med hudläkare.

Du får då information om vilken behandlingsmetod som kan användas, hur behandlingen går till och hur mycket det kommer kosta. Därför går det inte alltid att få behandling i samband med konsultationen.

De vanligaste hudförändringarna kan åtgärdas snabbt och i samband med konsultationen. Men beroende på bedömningen kan det vara så att du får komma tillbaka för en operationstid.  

Kostnaden för att ta bort en hudförändring (leverfläck, födelsemärke, naevus), beror helt på vilken typ av hudförändring det rör sig om och vilken borttagningsmetod som ska används.

Priset kan även behöva justeras beroende på hur många hudförändringar som ska tas bort, om det behövs flera bottagningsmetoder samt var de sitter på kroppen. Det är först i samband med en läkarkonsultation man kan få ett exakt pris på vad en behandling skulle kosta, och du får sedan besluta dig för om du vill genomgå behandling eller ej.

Mycket generaliserat kan man dock säga att utstående hudförändringar ofta kan tas bort direkt i samband med konsultationen och att kostnaden då hamnar på mellan 2 000 – 3 500 kronor (konsultation + behandling).

Om hudförändringen sitter i nivå med omgivande hud (om den upplevs ”platt”) eller om den sitter under huden (aterom, lipom), måste man som regel göra ett kirurgiskt ingrepp. Detta tar längre tid och hinns inte med under konsultationstiden. Detta ingrepp blir därmed dyrare.

Det beror helt och hållet på vilken typ av hudförändring det rör sig om, och hur många det är. Mycket generaliserat kan man säga att hudförändringar som tydligt sticker upp ovanför omgivande hud ofta kan tas bort med enklare metoder direkt i samband med konsultationen. Exempel på sådana behandlingar kan vara att hyvla, skrapa, frysa på förändringen.

Hur många förändringar man hinner ta bort i samband med ett besök varierar beroende på behandlingsmetod, men också på hur hudförändringarna sitter och hur stora de är. Om man har väldigt många “enkla hudförändringar” får man räkna med att komma på flera behandlingsomgångar.

Om hudförändringen sitter i nivå med omgivande hud (om den är “platt”), eller om den är inkapslad under huden (Aterom, Lipom) behöver man ofta göra ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna den, och det hinner man inte på de 30 minuter vi sätter av per konsultation. Man får därför som regel komma tillbaks och operera bort dem vid ett senare tillfälle. Som regel sätter vi av 40 minuter för en operation.

Om hudförändringen är ovanligt komplicerad att ta bort (ex. ärr eller mycket stora hudförändringar) kan det behövas längre tid.

Är behandlingen rätt för dig?

Har du födelsemärken som du upplever förändras? Det kan handla om ändrad färg, tillväxt eller sårbildning. Upplever du något av dessa tecken, kontakta en läkare.