Meny

Förstorad Talgkörtel

Har du upptäckt en knöl som ömmar?

information

En förstorad talgkörtel (atherom) är en ofarlig cysta som innehåller talg. Den uppstår när utförselgången från körteln blivit tilltäppt. De kan uppträda över hela kroppen, men är vanligast i hårbevuxet område, som i hårbotten.

Knölen känns som en rundad resistens som sitter förankrad i huden, men den går att röra på mot underlaget.

Knölen känns elastisk.

Behandling

Operation

Behandlingen av atherom är kirurgisk. Operationen är motiverad när och om man upplever subjektiva besvär, eller efter upprepade infektioner.

Det är meningslöst att operera ett atherom som nyss tömt sig spontant eller nyligen skurits upp (vid infektion).

Vid behov skär man upp det infekterade atheromet som töms på var och talg men man försöker inte att ta bort hela cystan eftersom detta kan medföra att infektionen sprids. Incisionen hålls öppen med hjälp av ett dränage under något dygn.

Vanliga frågor och svar

Orsaken till varför talgkörtelns utförsgång täpps igen är okänd.

Ibland uppstår en inflammation i en förstorad talgkörtel. Det uppstår då typiska symtom för infektion med rodnad, svullnad, ömhet och lokal värme.

Ibland blir resultatet en böld som man kan tömma på var.

Man hittar en mjuk, gul, ofta bred och lite ojämn knöl i huden. Knölarna förekommer på olika ställen på kroppen, men är vanligast i pannan, på kinden, på näsan, i underlivet och på ryggen.

De flesta knölar är 2–4 mm i diameter, men de kan bli upp till 5 cm stora.

Är behandlingen rätt för dig?

Har du upptäckt en knöl? Det är alltid viktigt att rådfråga en läkare efter en sådan upptäckt, för att säkerställa så att knölen är godartad. Kontakta oss för mer information.