Meny

Ljumskbråck

Vi behandlar oönskade och smärtsamma bråck.

Information

Bråck beror på att det uppstått ett icke önskvärt hål eller hålrum på en plats där till exempel tarmar, eller andra inre organ, kan fastna, bukta ut och orsaka besvär. Besvären kan vara allt ifrån lindriga symtom till svåra smärtor.

 

Behandling

Operation

Bråck hos vuxna personer går aldrig över av sig självt. Även om ljumskbråcket inte är av besvär brukar en operation rekommenderas, för att undvika framtida komplikationer.

Behandlingen innebär att vi drar tillbaka tarmen som buktar ut, därefter lägger vi in ett nät som förstärkning.

Operationen kan oftast utföras genom titthålskirurgi men i vissa fall krävs en öppen operation. Under titthålsoperation sövs patienten ner, medan en öppen operation kan utföras med lokalbedövning.

Vanliga frågor och svar

När bukväggen i ljumsken inte är tillräckligt stark kan tarmarna glida ner i ljumsken. Hos män kan de i vissa fall glida ner i pungen och detta kallas ljumskbråck. Om bråcket istället sitter vid de stora kärlen som går ner i benet kallas det för femoralbråck.

Förutom det rent estetiska är smärta det vanligaste symptomet när ljumskbråck uppstår. Det onda uppstår om tarmen kommer i kläm och i värsta fall kan tarmens blodtillförsel hindras, vilket leder till svår smärta. Då krävs i regel akut operation för att inte permanenta tarmskador skall uppstå. 

Är behandlingen rätt för dig?

Behöver du behandla ett oönskat bråck? Kontakta oss för mer information.