Meny

Dupuytrens kontraktur

Har du svårt att få ut dina fingrar i rakt läge?

Knölar i handflatan

Dupuytrens kontraktur (DC) har fått sitt namn från den franske kirurgen Guillaume Dupuytren som 1832 först beskrev tillståndet. Sjukdomen drabbar bindehinnan (fascian) i handflatan och fingrarna. DC är cirka 6 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Vanlig ålder för symtom är runt 50 år.

Tillståndet, som är godartat, börjar vanligtvis som en knöl i handflatan, som sakta tillväxer. Detta ger upphov till en hård sträng som orsakar böjfelställning i de drabbade fingrarna. Då går det inte att få ut det drabbade fingret/fingrarna i rakt läge.

Tillståndet är ej smärtsamt men ibland kan knölarna under huden i handflatan ömma lätt vid tryck.

behandlingar

Först konfirmeras diagnosen och vid behov (böjfelställning överstigande 30°) utfärdas en remiss till specialist. Då rökning är en känd riskfaktor för DC rekommenderas rökstopp.

Nålfasciotomi

Nålfasciotomi eller perkutan nålfasciotomi är en minimal invasiv teknik som ursprungligen kommer från Frankrike. I lokalbedövning delar man strängen som låser fingret i ett böjt läge. Man gör detta med hjälp av en steril kanylspets, som punkterar strängen upprepande gånger, samtidigt som man sträcker ut det böjda fingret. Successivt försvagas strängen och till slut brister den, vilket gör att man åter kan sträcka ut fingret.

I vana händer är nålfasciotomi en säker metod. Andelen komplikationer, så som böjsenskador, nervskador och infektion, är lägre än vid traditionell operation. Dock anses risken för återfall vara högre vid denna metond, än efter en konventionell operation. Efter traditionell operativ behandling utvecklar cirka 50 % av patienterna ett återfall inom 5 år och bland de patienter som behandlas med nålfasciotomi får cirka 50 % ett återfall redan efter 3 år.

Injektionsbehandling

Våren 2011 registrerades ett nytt läkemedel för behandling av Dupuytrens kontraktur. Xiapex (collagenase clostridium histolyticum) är ett biologiskt läkemedel som består av två enzymer som försvagar de bindvävssträngar som orsakar Dupuytrens kontraktur. Enzymet injiceras i en mycket liten dos in i själva Dupuytrenssträngen (som låser fingret i böjt läge) och försvagar strängen så att fingret kan rätas ut efter något dygn. Metoden är säker och de biverkningar man noterat är milda och övergående. Allvarliga biverkningar, så som ruptur av böjsena eller ledband, är sällsynta (cirka 5 promille). Risken för återfall efter injektionsbehandling är mindre än efter nålfasciotomi, men något större än efter operation.

Efter behandling rekommenderas en nattskena till de fingrar som behandlats. Nattskenan justeras vid behov och används vanligtvis 3–4 månader efter den ursprungliga behandlingen.

operation

Operation (lokal fasciektomi eller dermatofasciektomi) kan i de allra flesta fall utföras polikliniskt som dagkirurgiskt ingrepp. Vid många kliniker är detta fortfarande den vanligaste metoden och man kan använda den vid alla typer av förändringar. Fördelen med kirurgisk behandling är att den sjukliga förändringen till stor del avlägsnas och därför tar det något längre tid innan sjukdomen återkommer. Nackdelar med operation är att konvalescensen ofta är lång (4–6 veckor efter operation). Det är även vanligare med biverkningar i fingret efter en operation, så som nervskada, kärlskada, sårläkningsproblem eller känselstörning i form av köldintolerans.

 

Intyg

Vi utför även intyg för invaliditetsbedömning gällande hand, arm och axel, knä, fotleder samt fötter.

Vanliga frågor och svar

Fascian (bindehinnan) i handflatan har till uppgift att hålla huden fäst mot underliggande vävnad när man greppar med handen runt olika föremål. Vid DC förtjockas och skrumpnar denna fascia , vilket drar i hudens undersida så att fingret/fingrarna böjs in mot handflatan.

Vanlig ålder för insjuknande är 50-55 år hos män, medan det brukar röra sig om ca 5 år senare för kvinnor. DC är vanligare hos diabetiker, patienter med epilepsi och hos rökare.

Vanligtvis drabbas ring- eller lillfingret men även andra fingrar kan drabbas.

Dessvärre kan man själv inte påverka sjukdomens förlopp. Böjfelställningen i det drabbade fingret/fingrarna kommer ofta mycket sakta. Sök hjälp hos husläkaren för att få diagnosen bekräftad.

Vid uttalad böjfelställning kan arbetsterapeuten göra en skena som hjälper till att hålla fingrarna i ett rakare läge. Denna behandling kan ibland vara aktuell före en eventuell operation, i syfte för att underlätta själva operationen. Vanligtvis träffar du arbetsterapeuten före operationen och man mäter då utgångsvärdet.

En till två veckor efter operationen gör arbetsterapeuten en skena till den opererade handen. Den skall hjälpa till att bibehålla det raka läget i de opererade fingrarna. Skenan behöver oftast bara användas nattetid. Vidare hjälper arbetsterapeuten till med mobiliseringen efter operationen.

Resultaten, av de tre metoderna ovan, är generellt något bättre och håller längre vid behandling av böjfelställning i knogleden (MCP-leden) jämfört med första mellanfingerleden (PIP-leden). Kirurgisk behandling (operation) är den behandling som bäst korrigerar uttalad böjfelställning. Konvalescensen efter injektionsbehandling och nålbehandling är väsentligt kortare.


Eventuella komplikationer är vanligast efter kirurgisk behandling och vid upprepade operationer ökar risken för komplikation. De vanligaste komplikationerna vid operation är sårläkningsproblem, känselstörning, ärrproblem och köldintolerans. Komplikationer vid injektionsbehandling är vanliga men övergående. Nästan alla patienter erfar svullnad i den behandlade handen, blåmärke, blåsbildning och ibland hudbristningar i samband med utsträckningen av fingret. Dessa komplikationer är dock övergående.

Mycket sällsynta komplikationer är skada på böjsena eller ledband (cirka 5 promille). Komplikationer vid nålfasciotomi är mindre vanliga och vanligtvis rör det sig om nerv- och kärlskador.

Är behandlingen rätt för dig?

Vilken behandling som är lämpligast avgörs i samråd mellan patient och behandlande specialistläkare. Kontakta oss för att boka en tid.